Röd-orange keramikring för regaliz, 10*19 mm, hål 10*6 mm | Fru Pärla